NA PRVO STRAN | NAROČITE PAKET PINK
 
Spored za program Pink Reality za 17.08
19.08  |  20.08  |  21.08  |  22.08  |  23.08  |  24.08
08.24 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
08.32 Farma Nominacije
Izbor farmera koji će biti u konkurenciji za izbacivanje sa Farme...
09.08 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
12.43 Farma Pregled dana
18.09 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
18.17 Farma Nominacije
Izbor farmera koji će biti u konkurenciji za izbacivanje sa Farme...
18.53 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
22.28 Farma Pregled dana
23.36 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
23.45 Farma Pregled dana
00.45 Farma Pregled dana
01.39 Farma Pregled dana
02.25 Farma Pregled dana
03.15 Farma Pregled dana
04.05 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
04.13 Farma Nominacije
Izbor farmera koji će biti u konkurenciji za izbacivanje sa Farme...
04.49 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
Pink SI © 2017, Pink SI d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, info@tvpink.si