NA PRVO STRAN | NAROČITE PAKET PINK
 
Spored za program Pink Reality za 15.08.
16.08.  |  17.08.  |  18.08.  |  19.08.  |  20.08.  |  21.08.
13.33 Zadruga Porodice zadrugara
14.55 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
19.01 Zadruga nominacije
Subotom se u "Zadruzi" održavaju nominacije, kada između dva potrčka zadrugari biraju jednog koji će biti nominovan za izbacivanje, dok je drugi nominovani onaj koji ima najmanje glasova gledalaca.
19.45 Zadruga Ubacivanje
22.53 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
02.55 Zadruga nominacije
Subotom se u "Zadruzi" održavaju nominacije, kada između dva potrčka zadrugari biraju jednog koji će biti nominovan za izbacivanje, dok je drugi nominovani onaj koji ima najmanje glasova gledalaca.
03.35 Zadruga Ubacivanje
06.34 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
Pink SI © 2018, Pink SI d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, info@tvpink.si